Sklzy, žeriavy

Sklz - DUNAJ, 33km vodné dielo, ľavý breh -Čilistov/Šamorín

Publikované: 18.08.2014 10:10:32 | prečítané 2576x | © plavidla.sk | viac...

GPS pozícia : 48°1`10.39``N 17 °17`17.48``E

Sklz sa nachádza na ľavom brehu rieky na 33km prívodného kanála vodného diela Gabčíkovo. Je vzdialený asi 1000m od plavebnej dráhy a je asi 1700m nad marínou Kormorán. Sklz je asfaltový, nechránený a je volne prístupný. Miesto je hojne využívané skútristami ako aj rybármi. Prístup je priamo z mesta Šamorín asi 2 km od hlavnej cesty Ba - Komárno viď mapa.

Sklz - DUNAJ, rkm 1852.5 ľavý breh - Kalinkovo/Cantína

Publikované: 01.07.2015 23:17:53 | prečítané 2101x | © plavidla.sk | viac...

GPS pozícia : 48°2`46.68``N 17 °14`18.88``E

Sklz sa nachádza na ľavom brehu rieky v časti kde Dunaj vytvára jazero. Je vzdialený asi 1000m od plavebnej dráhy a asi 1300m nad galériou Danubiana. Sklz je z betónových panelov, je nechránený a je volne prístupný. Miesto je hojne využívané surfistami a kitistami. Prístup je priamo z dediny Kalinkovo po štrkovej ceste vedúcej vedľa hrádze cez les až k Dunaju - cca 1,8km viď mapa.

Svojho času bolo pri hrádzi windsurfing centrum Cantína - momentálne zlikvidované Jul 2013.

Situácia v roku 2015 - prístupová cesta od obce Kalinkovo je prejazdná iba po priesakový kanál !!!- viď foto.

Sklz - DUNAJ, rkm 1851.5 pravý breh - Čuňovo/Danubiana

Publikované: 19.05.2013 19:54:58 | prečítané 2128x | © plavidla.sk | viac...

GPS pozícia : 48°1`58.7``N 17 °14`5,4``E

Sklz sa nachádza na pravom brehu rieky, priamo na hlavnom toku Dunaja asi 300m pod galériou Danubiana. Sklz je spevnený, v hornej časti betónový, volne prístupný a použitelný takmer za každého vodostavu. Sklz je nechránený, orientovaný proti prúdu, čo predstavuje problém pri vyšších vodostavoch či častých severných vetroch. Prístup je priamo z hrádze vedúcej hneď vedľa hlavnej cesty. viď mapa:

Sklz -DUNAJ, rkm 1883,5 pravý breh -Hainburg/Rakúsko

Publikované: 22.03.2012 12:42:37 | prečítané 2310x | © plavidla.sk | viac...

GPS pozícia : 48°9`2.18``N 16 °56`38.24``E

Sklz sa nachádza na pravom brehu Dunaja, v malej umelo vytvorenej zátoke priamo v pohraničnom mestečku Hainburg / Rakúsko. Sklz je spevnený, volne prístupný a použitelný za každého vodostavu. Často je využívaný miestnymi hasičmi a vodnými policajtmi, ktorí majú v jeho blízkosti ukotvené svoje lode. Sklz je vzdialený 680m od hlavnej cesty vedúcej z Bratislavy - viď. mapa.

Sklz - DUNAJ, rkm 1868, pravý breh - Dunajčík / Bratislava

Publikované: 08.03.2012 16:51:11 | prečítané 2562x | © plavidla.sk | viac...
iný sklz - hneď vedľa 100m proti prúdu

GPS pozícia : 48°8`10.85``N 17°7`28.80``E

Sklz sa nachádza na pravom brehu Dunaja, priamo na hlavnom toku, rkm.1868 medzi Starým mostom a mostom Apollo, rovno pred lodenicou Dunajčík. Sklz je betónový so strmejším sklonom a vedľa sa nachádzajú široké železné schody vedúce priamo do vody. Miesto je prístupné po lesnej ceste vedúcej popri brehu rieky od Starého mosta. Kedže sa sklz nachádza priamo na hlavnom toku, jeho sklon je strmší a prístup k nemu je pre vačšie lode problematický, je vhodnejší skôr pre menšie lode kajaky alebo kánoe.

Sklz -DUNAJ, rkm 1865 ľavý breh - bazén č.III Lodenica/Vlčie Hrdlo/Bratislava

Publikované: 08.03.2012 16:50:22 | prečítané 3537x | © plavidla.sk | viac...

...

GPS pozícia : 48°7`34.22``N 17°9`7.52``E

Sklz sa nachádza na severnej strane prístavného bazéna č.III Lodenica - Dunaj rkm.1865 pri lodnom výťahu v priestoroch podniku Slovenská plavba a prístavy - Lodenica, s.r.o., Vlčie hrdlo 77,820 03 Bratislava. Sklz je betónový so zdrsneným povrchom a optimálnym sklonom. Vzdialenosť od hlavného toku 350m. Miesto je relativne dobre chránené proti vetru, treba však dávať pozor na vlny a nákladné lode, kedže sa sklz nachádza priamo v prístavnom bazéne.

Cennik poplatkov účtovaných jednotlivo za spustenie a zvlášť vytiahnutie lode.

Kategória Cena bez Dph
do 7m 13,5€
od 7 -9m 20€
nad 9m 26,5€

Daľšie informácie na vrátnici viď mapa.

Mapa prístupu zo Slovnaftu - vzdialenosť cca 2km.

Sklz - DUNAJ, rkm 1811 ľavý breh - Sáp

Publikované: 08.03.2012 16:48:20 | prečítané 2521x | © plavidla.sk | viac...
vodostav 1,2m vodostav 1,2m

GPS pozícia : 47°49`29.58``N 17°36`24.38``E

- betónový sklz sa nachádza na rkm 1811, na začiatku spodného kanála vodného diela Gabčíkovo, rovno oproti sútoku so starým tokom Dunaja. Sklz je dosť stŕmy a to hlavne jeho spodná časť. Sklz je prístupný len po dohovore so strážnikom z nedaľekej maringotky, strážiacim tam stojacé lode.

Mapa - prístup od dediny Sáp, vzdialenosť cca 700m od hlavnej cesty Sáp -Gabčíkovo.

Sklz - DUNAJ -Staré koryto, rkm 1820 ľavý breh - Gabčíkovo / Hullám csárda

Publikované: 08.03.2012 16:48:44 | prečítané 3610x | © plavidla.sk | viac...

,,Hullám csarda´´

vodostav 0,9 m vodostav 0,9 m

GPS pozícia: 47°49`29.58``N, 17°36`24.38``E

- betónový sklz s optimálnym sklonom pri každom vodostave

- cca 500m po prúde od Hullám csárdy pri starom toku Dunaja v katastri obce Gabčíkovo

- vzdialenosť od sútoku so spodným kanálom vodného diela Gabčíkovo cca 9km.

Mapa - prístup od priehradného múru vodneho diela Gabčíkovo, vzdialenosť cca 3,3km.

Sklz -DUNAJ, rkm 1865,4 ľavý breh - bazén č. II. Pálenisko/,,ťažká poloha´´/Bratislava

Publikované: 08.03.2012 16:50:47 | prečítané 3839x | © plavidla.sk | viac...

GPS pozícia : 48°7`53.13``N 17°9`11.36``E

Sklz s oficiálnym označením poloha RO-RO sa nachádza v priestoroch podniku SPaP - Slovenská plavba a prístavy, Bratislava. Neoficiálne označenie rozšírené medzi vodákmi je ,,ťažká poloha´´. Sklz sa nachádza v prístavnom bazéne č.II.Pálenisko - Dunaj rkm.1865,4 pri manipulačnej polohe pre plavidlá ,,ťažká poloha´´- pri veĺkom žeriave a budove Feroservisu, na pravej - východnej strane bazéna. Sklz je betónový so zdrsneným povrchom. Sklon 12,5%. Šírka 24m. Dĺžka 55m. Vzdialenosť od hlavného toku 650m. Miesto je relativne dobre chránené proti vetru, treba však dávať pozor na vlny a nákladné lode, kedže sa sklz nachádza priamo v prístavnom bazéne.

Sklz je spoplatnený a riadený podlĺa prevádzkového poriadku.

Mapa - cesta od vrátnice SPaP/miesta, kde zaplatite za vstup -17€ / ku sklzu ,,ťažká poloha´´..

Sklz - DUNAJ, rkm 1805,5 ľavý breh - Medveďovské rameno

Publikované: 08.07.2015 21:43:07 | prečítané 3989x | © plavidla.sk | viac...

Medveďov

vodostav 450cm vodostav 550cm vodostav 120cm

GPS pozícia: 47°47`42.01``N, 17°39`34.33``E

- sklz je vzdialený 500m od hlavného toku Dunaja. Rameno je slepé, do vodostavu 600cm neprietočné. Vhodné na kotvenie. Na ramene sa nachádza niekoľko hausbótov.
Možnosť spúšťať lode až do vodostavu 550cm- viď.foto. Zákaz vytvárania vĺn!!!

Mapa - dedina Medveďov sa nachádza vo vzdialenosti 300m - potraviny, krčma, pošta. Za dedinou je benzínová pumpa..

Od jari 2014 je sklz zásluhou pár nadšencov upravený do novej podoby s rovným betónovým povrchom. Viď foto: vodostav - 250cm.

  Zaznamy: 1 - 10 / 12

Štátna plavebná správa

Slovenský hydrometeorologický ústav

Miesto pre Vašu reklamu