Dunaj prítoky

Späť na zoznam článkov

DUNAJ - Morava

Publikované: 04.07.2012 09:10:42 | prečítané 7184x | © plavidla.sk

..........

Rieka Morava

Plavba motorovou loďou po rieke Morava je možná od ústia Moravy do Dunaja (rkm 0,00 - Dunaj rkm 1880,26) po rkm. 6,00 -Devínska Nova Ves.

Od rkm 6 po ústie rieky Dyje je plavba na rieke Morava pre motorové lode a plavidlá, ktoré sú vybavené motorovým pohonom zakázaná ,, Nariadením Ministerstva pre verejné hospodarstvo a dopravu týkajúce sa policajných predpisov pre plavbu na Morave a Dyji č.1055 Rakúskej republiky. Uvedené obmedzenie neplatí pre záchranné lode a lode poskytujúce pomoc, plavidlá riečneho dozoru a lode správcu vodného toku. Taktiež neplatí pre lode, ktoré sú určené pre súkromnú osobnú prepravu cestujúcich pri príležitostnej plavbe a pre prevádzku prievozov.

Rieka Morava patri podľa vyhlášky o Klasifikácii vnútrozemských vodných ciest č.22/2001 Z.z. k Sledovaným vodným cestám v úseku rkm. 0,00-6,00 a výhľadovo aj v úseku rkm. 6,00-99,00.


 


Štátna plavebná správa

Slovenský hydrometeorologický ústav

Miesto pre Vašu reklamu