História

Späť na zoznam článkov

Sklad č.7

Publikované: 26.04.2011 11:29:23 | prečítané 4754x | © plavidla.sk
Budova s prozaickým názvom Sklad č.7 dominuje ľavému brehu Dunaja v úseku medzi Starým mostom a mostom Apolo v lokalite, ktorá počas posledných rokov prešla výraznou premenou spojenou s výstavbou nového moderného obchodného centra Eurovea na území doteraz striktne industriálnej prístavnej zóny mesta.

Budova postavená v roku 1926 je navrhnutá vo funkcionalistickom štýle a meno autora nie je známe. Jedná sa o progresívnu priemyselnú železobetónovú stavbu, prvú tohoto typu v Bratislave, tvarom pripomínajúcu katedrálny či palácový typ stavby na obdĺžnikovom pôdoryse s pozdĺžnou osou orientovanou v smere západ-východ. Na technickú funkciu budovy upozorňujú kovové- priemyselné okenné výplne s mnohotabuľkovým členením a nákladné vyklápacie plošiny na južnej strane. Sklad č. 7 má rovnú strechu, nad ktorú sa týčia tri vežičkové nadstavce. Ústredná vežička má pôdorys štvorca, dve postranné vežičky majú obdĺžnikový pôdorys.

Horné podlažia skladu boli využivané na skladovanie obilia, ktoré bolo do týchto podlaží dopravované pneumatickým zariadením značky FULTON, ktoré z vlečných člnov vysávalo obilie a tlačilo systémom potrubí do skladu. V centálnej "veži" skladu bolo mimoriadne jednoduché zariadenie, ktoré sa skladalo z centrálnej rúry, ktorej koniec bolv kĺbovom spoji otočný o 360° , ktorou sa vytláčané obilie smerovalo do jednej z viacerých rúr, ktorými "tieklo" do jednotlivých skladovacích priestorov. V strede skladu sa nachádzal tzv.tobogán, ktorým sa spúštal vrecovaný tovar z horných podlaží dole, odkiaľ sa nakladali vrecia do železničných vozňov. Zo spomínaných zaiadení sa však bohužiaľ do dnešných dní nič nezachovalo.

Počas 2 svetovej vojny bol Sklad č.7 poškodený bombardovaním spojeneckého letectva, betónová stavba však kôli svojej nesmiernej pevnosti ako jedna z mála odolala..

 


Štátna plavebná správa

Slovenský hydrometeorologický ústav

Miesto pre Vašu reklamu