Osvedčenia, kurzy, paragrafy

Späť na zoznam článkov

Náležitosti potrebné k vystaveniu lodného osvedčenia malého plavidla

Publikované: 10.09.2012 21:03:49 | prečítané 9530x | © plavidla.sk

Náležitosti potrebné k vystaveniu lodného osvedčenia malého plavidla


1. Zaevidovanie malého plavidla (schváleného typu)
1.1 Zaevidovanie malého plavidla doposiaľ neevidovaného a zakúpeného v EÚ:
- riadne vyplnená žiadosť podaná na podateľni ŠPS,*
- správny poplatok v kolkoch alebo doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote podľa rozmeru plavidla a typu pohonu (plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu do 7m 56€, plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 115,50€, plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m 95,50€, plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 182€ ),**
- doklad preukazujúci vlastnícke práva k plavidlu (napr. kúpno – predajnú zmluvu, darovaciu zmluvu, kde podpis predávajúceho resp. darovateľa má úradne overenú pravosť a doklad preukazujúci uhradenie kúpnej ceny, faktúru vrátane dokladu preukazujúceho uhradenie kúpnej ceny),
- vyhlásenie o zhode pre plavidlo vyrobené po roku 1996,
- vyhlásenie o zhode pre motor vyrobený po roku 2007,
- dohodnúť si miesto a čas technickej prehliadky plavidla. ***

1.2 Zaevidovanie malého plavidla doposiaľ neevidovaného a zakúpeného mimo EÚ:
- riadne vyplnená žiadosť podaná na podateľni ŠPS,*
- správny poplatok v kolkoch správny poplatok v kolkoch alebo doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote podľa rozmeru plavidla a typu pohonu (plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu do 7m 56€, plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 115,50€, plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m 95,50€, plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 182€ ),**
- doklad preukazujúci vlastnícke práva k plavidlu (napr. kúpno – predajnú zmluvu, darovaciu zmluvu, kde podpis predávajúceho resp. darovateľa má úradne overenú pravosť a doklad preukazujúci uhradenie kúpnej ceny, faktúru vrátane dokladu preukazujúceho uhradenie kúpnej ceny),
- potvrdenú jednotnú colnú deklaráciu (JCD) a doklad o zaplatení colného dlhu,
- vyhlásenie o zhode pre plavidlo vyrobené po roku 1996,
- vyhlásenie o zhode pre motor vyrobený po roku 2007,
- dohodnúť si miesto a čas technickej prehliadky plavidla. ***

1.3 Zaevidovanie malého plavidla evidovaného v krajinách EÚ okrem Slovenskej republiky:
- riadne vyplnená žiadosť podaná na podateľni ŠPS,*
- správny poplatok v kolkoch správny poplatok v kolkoch alebo doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote podľa rozmeru plavidla a typu pohonu (plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu do 7m 56€, plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 115,50€, plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m 95,50€, plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 182€ ),**
- doklad preukazujúci vlastnícke práva k plavidlu (napr. kúpno – predajnú zmluvu, darovaciu zmluvu, kde podpis predávajúceho resp. darovateľa má úradne overenú pravosť a doklad preukazujúci uhradenie kúpnej ceny, faktúru vrátane dokladu preukazujúceho uhradenie kúpnej ceny),
- potvrdenie o vyradení plavidla z registra plavidiel pôvodnej registrácie,
- dohodnúť si miesto a čas technickej prehliadky plavidla. ***

1.4 Zaevidovanie malého plavidla evidovaného v Slovenskej republike:
- viď bod 3.1 Zmena majiteľa plavidla.

1.5 Zaevidovanie malého plavidla evidovaného v krajinách mimo EÚ:
- riadne vyplnená žiadosť podaná na podateľni ŠPS,*
- správny poplatok v kolkoch správny poplatok v kolkoch alebo doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote podľa rozmeru plavidla a typu pohonu (plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu do 7m 56€, plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 115,50€, plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m 95,50€, plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 182€ ),**
- doklad preukazujúci vlastnícke práva k plavidlu (napr. kúpno – predajnú zmluvu, darovaciu zmluvu, kde podpis predávajúceho resp. darovateľa má úradne overenú pravosť a doklad preukazujúci uhradenie kúpnej ceny, faktúru vrátane dokladu preukazujúceho uhradenie kúpnej ceny),
- potvrdenú jednotnú colnú deklaráciu (JCD) a doklad o zaplatení jednotného colného dlhu,
- potvrdenie o vyradení plavidla z registra plavidiel pôvodnej registrácie,
- vyhlásenie o zhode pre plavidlo vyrobené po roku 1996,
- vyhlásenie o zhode pre motor vyrobený po roku 2007,
- dohodnúť si miesto a čas technickej prehliadky plavidla. ***

2. Zaevidovanie malého plavidla vlastnej výroby:
- pred začatím stavby takého plavidla, je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu plavidla ku schváleniu Štátnej plavebnej správe Bratislava (Odbor technického dozoru ŠPS****), ktorá vydá "Osvedčenie o schválení technickej dokumentácie malého plavidla".
- plavidlo postaviť v zmysle schválenej dokumentácie,
- riadne vyplnená žiadosť podaná na podateľni ŠPS,*
- správny poplatok v kolkoch správny poplatok v kolkoch alebo doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote podľa rozmeru plavidla a typu pohonu (plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu do 7m 56€, plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 115,50€, plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m 95,50€, plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 182€ ),**
- dohodnúť si miesto a čas technickej prehliadky plavidla, ***
- v prípade, že plavidlo je vybavené motor je potrebné podanie doplniť o doklad preukazujúci vlastnícke práva k motoru (napr. kúpno – predajnú zmluvu, darovaciu zmluvu, kde podpis predávajúceho resp. darovateľa má úradne overenú pravosť a doklad preukazujúci uhradenie kúpnej ceny, faktúru vrátane dokladu preukazujúceho uhradenie kúpnej ceny), a vyhlásenie o zhode pre motor vyrobený po roku 2007.

3. Vykonanie zmien v lodnom osvedčení
3.1 Zmena majiteľa plavidla:

- riadne vyplnená žiadosť podaná na podateľni ŠPS,*
- správny poplatok v kolkoch správny poplatok v kolkoch alebo doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote podľa rozmeru plavidla a typu pohonu (plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu do 7m 33€ (s TP +6,50€ ), plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 49,50€ (s TP +33€ ), plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m 59,50€ (s TP +9,50€ ), plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 82,50€ (s TP +49,50€ ) ),**
- doklad preukazujúci vlastnícke práva k plavidlu (napr. kúpno – predajnú zmluvu, darovaciu zmluvu, kde podpis predávajúceho resp. darovateľa má úradne overenú pravosť a doklad preukazujúci uhradenie kúpnej ceny, faktúru vrátane dokladu preukazujúceho uhradenie kúpnej ceny),
- lodné osvedčenie vydané pôvodnému majiteľovi,
- v prípade neplatnosti lodného osvedčenia je potrebné vykonať predĺženie platnosti lodného osvedčenia, viď bod 4. predĺženie platnosti lodného osvedčenia.

3.2 Výmena pohonnej jednotky plavidla:
- riadne vyplnená žiadosť podaná na podateľni ŠPS,*
- správny poplatok v kolkoch správny poplatok v kolkoch alebo doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote podľa rozmeru plavidla a typu pohonu (plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu do 7m 39,50€, plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 82,50€, plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m 69€, plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 132€ ),**
- doklad preukazujúci vlastnícke práva k motoru (napr. kúpno – predajnú zmluvu, darovaciu zmluvu, kde podpis predávajúceho resp. darovateľa má úradne overenú pravosť a doklad preukazujúci uhradenie kúpnej ceny, faktúru vrátane dokladu preukazujúceho uhradenie kúpnej ceny),
- vyhlásenie o zhode pre motor vyrobený po roku 2007,
- pôvodné lodné osvedčenie plavidla,
- dohodnúť si miesto a čas technickej prehliadky plavidla, ***
- v prípade, že pohonná jednotka bola zakúpená mimo EÚ je potrebné predložiť aj potvrdenú jednotnú colnú deklaráciu (JCD) a doklad o zaplatení colného dlhu.

3.3 Vykonanie iných zmien v lodnom osvedčení (zmena adresy majiteľa plavidla, zmena prevádzkovateľa plavidla, ...):
- riadne vyplnená žiadosť podaná na podateľni ŠPS,*
- správny poplatok v kolkoch správny poplatok v kolkoch alebo doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote podľa rozmeru plavidla a typu pohonu (plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu do 7m 33€ (s TP +6,50€ ), plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 49,50€ (s TP +33€ ), plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m 59,50€ (s TP +9,50€ ), plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 82,50€ (s TP +49,50€ ) ),**
- v prípade neplatnosti lodného osvedčenia je potrebné vykonať predĺženie platnosti lodného osvedčenia, viď bod 4. predĺženie platnosti lodného osvedčenia.

4. Predĺženie platnosti lodného osvedčenia:
- riadne vyplnená žiadosť podaná na podateľni ŠPS,*
- správny poplatok v kolkoch správny poplatok v kolkoch alebo doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote podľa rozmeru plavidla a typu pohonu (plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu do 7m 23€, plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 66€, plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m 52,50€, plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 115,50€ ),**
- pôvodné lodné osvedčenie plavidla,
- dohodnúť si miesto a čas technickej prehliadky plavidla. ***

5. Vydanie duplikátu lodného osvedčenia:
Duplikát lodného osvedčenia sa vydáva iba pre také plavidlá, ktorých platnosť lodného osvedčenia ešte neuplynula. V prípade, že prišlo k strate lodného osvedčenia a jeho platnosť už skončila, je potrené postupovať ako v bode 4. predĺženie platnosti lodného osvedčenia, ale podanie treba doplniť o čestné vyhlásenie o strate lodného osvedčenia alebo zápisu z PZ o odcudzení dokladu.
- riadne vyplnená žiadosť podaná na podateľni ŠPS,*
- správny poplatok v kolkoch správny poplatok v kolkoch alebo doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote podľa rozmeru plavidla a typu pohonu (plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu do 7m 16,50€, plavidlo bez vlastného strojného pohonu s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 33€, plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu do 7m 43€, plavidlo s vlastným strojným pohonom s dĺžkou trupu väčšou ako 7m 66€ ).**

* V prípade, že žiadateľom je právnická osoba je potrebné, aby súčasťou podania bol aj aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra.

** Správne poplatky vyberané na základe Zákona NR SR č.232/1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Správne poplatky je možné uhradiť v Štátnej pokladni v budove ŠPS, Prístavná 10, Bratislava, čase úradných hodín PO – ŠT 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00 Hod.

*** Miesto a deň vykonania technickej prehliadky si môžete dohodnúť na jednotlivých pobočkách Štátnej plavebnej správy:
Bratislava:
Odbor technického dozoru, Mgr. Gabriela Vargová, 02/333 00 210, Mgr. Roman Markusek, 02/333 00 209, Ing. Martin Žitný, 02/333 00 205, 0917 221 563 alebo pobočka Bratislava, Ing. Tomáš Lago, 02/333 00 227, Ing. Vladimír Ševčík 02/333 00 228, 0917 878 004
Komárno:
Pobočka Komárno, Ing. Ján Szabó, 035/23 00 302, Erika Poláková, 036/752 44 70 (pracovisko Štúrovo)
Žilina:
Pobočka Žilina, Ing Stanislav Gaňa, 041/23 04 401
Košice:
Pobočka Košice, Ing. Jozef Pillár, 055/23 04 500

**** Odbor technického dozoru, Ing. Martin Žitný, 02/333 00 205, 0917 221 563

 


Štátna plavebná správa

Slovenský hydrometeorologický ústav

Miesto pre Vašu reklamu