Osvedčenia, kurzy, paragrafy

Späť na zoznam článkov

Zoznam lokalít s povolením na vodné lyžovanie a plavbu vodných skútrov na rieke Váh a Dunaj.

Publikované: 18.04.2013 21:18:16 | prečítané 5065x | © plavidla.sk
PLAVEBNÉ OPATRENIE
č. 122/2011
o prevádzke vodných skútrov a vodného lyžovania
na VC Dunaj r.km 1880,20 – 1708,20
a VC Váh r.km 0,00 – 63,363
platné od 07.09.2011
l. 1 Prevádzka vodných skútrov a vodného lyžovania na vodnej ceste Dunaj r.km 1880,20 – 1708,20 a na vodnej ceste Váh r.km 0,00 – 63,363 jezakázaná s výnimkou úsekov uvedených v prílohe tohto plavebného opatrenia.
l. 2 Na úsekoch vodných ciest podľa prílohy tohto plavebného opatrenia je plavba vodných skútrov a prevádzka vodného lyžovania v noci a v období od 15.10. do 20.03. nasledujúceho roka celodenne zakázaná.


Príloha plavebného opatrenia č. 122/2011 o prevádzke vodných skútrov a vodného lyžovania
na vodnej ceste Dunaj r.km 1880,20 – 1708,20 a na vodnej ceste Váh r.km 0,00 – 63,363.

1.
Úseky vodnej cesty Dunaj r.km 1880,20 – 1708,20, kde plavba vodných skútrov nie je
zakázaná podľa čl. 1 tohto plavebného opatrenia:
a) r.km 1863,000 – 1858,000 mimo ramennej sústavy
b) km 33,60 – 31,20 zdrž VD Gabčíkovo od ľavého brehu zdrže po plavebnú dráhu
c) r.km 1770,500 – 1769,800 šírka 150 m Komárno
d) r.km 1760,000 – 1758,000 šírka 150 m Iža
e) r.km 1752,000 – 1750,000 šírka 150 m Patince – Radvaň nad Dunajom
f) r.km 1747,000 – 1745,500 šírka 100 m Radvaň – Moča
g) r.km 1742,000 – 1740,600 šírka 100 m Kravany nad Dunajom
h) r.km 1721,300 – 1720,300 šírka 100 m Štúrovo
i) r.km 1719,500 – 1718,900 šírka 70 m Štúrovo
j) r.km 1711,500 – 1710,000 šírka 150 m Kováčová

V uvedených úsekoch okrem písm. a) a i) je povolená prevádzka vodného lyžovania.

Úseky podľa písm. c) – j) sú vyhradené mimo vyznačenej plavebnej dráhy na slovenskej
strane.

2.
Úseky vodnej cesty Váh r.km 0,00 – 63,363, kde plavba vodných skútrov nie je
zakázaná podľa čl. 1 tohto plavebného opatrenia:
a) r.km 61,800 – 57,500 Kráľová– Šaľa
b) r.km 55,900 – 55,100 Šaľa
c) r.km 40,000 – 38,000 Neded
d) r.km 31,800 – 29,500 Malý Ostrov
e) r.km 28,100 – 26,100 Komoča
f) r.km 23,500 – 23,000 Kolárovo do 30 m od pravého brehu
g) r.km 23,000 – 22,000 Kolárovo v celej šírke
h) r.km 15,100 – 14,100 Vrbová nad Váhom
i) r.km 7,300 – 5,300 Komárno – Nová Osada
j) r.km 1,300 – 0,300 Komárno

V uvedených úsekoch okrem písm. f) a j) je povolená prevádzka vodného
lyžovania.
Úplné znenie Plavebného opatrenia nájdete na www.sps.sk/jweb/_files/dokumenty/Plavebne_opatrenie/archiv/PO122-2011.pdf 


Štátna plavebná správa

Slovenský hydrometeorologický ústav

Miesto pre Vašu reklamu