Sklzy, žeriavy

Sklz - Dunaj-Staré koryto, rkm 1821 ľavý breh - Gabčíkovo / Hullám csárda/ kompa do Lipót

Publikované: 23.02.2021 19:47:46 | prečítané 477x | © plavidla.sk | viac...

Sklz asi 570m proti prúdu od Hullám csárdy slúžiaci primárne pre pristávanie kompy do Lipótu...

Kompa Lipót kotviaca v Lipóte (cca 5,4km proti prúdu, pravý breh - HU)

Sklz - Dunaj, rkm 1843 - starý tok ,,Binderka,,

Publikované: 10.02.2020 10:33:53 | prečítané 718x | © plavidla.sk | viac...
horná voda horný sklz dolná voda dolný sklz

GPS pozícia : 47° 59' 49.0280322" N 17° 18' 56.0944748" E

Sklz či skôr dva sklzy, jeden nad prehrádzkou a druhý pod ňou sa nachádzajú na ľavom brehu starého toku rieky Dunaj asi 9km dole prúdom od Čuňovskej zdrže na mieste familiárne prezývanom Binderka, či skôr Binderova hrádza. Označenie vzniklo po roku 1993 keď bol Dunaj na tomto mieste prehradený. Podľa pôvodného projektu p. Bindera autora vodného diela Gabčikovo mala byť práve tu horná zdrž, neskôr posunutá vyššie proti prúdu rieky až do Čuňova. Šírka vzniknutej vodnej plochy medzi Šamorinom a maďarskou obcou Dunakiliti by tak v najširšom mieste zdrže predstavovala 4,5km. Prístup k sklzom je priamo z cesty vedúcej z Čuňova do Dobrohošti. viď mapa

Sklz - DUNAJ, 33km vodné dielo, ľavý breh -Čilistov/Šamorín

Publikované: 18.08.2014 10:10:32 | prečítané 3178x | © plavidla.sk | viac...

GPS pozícia : 48°1`10.39``N 17 °17`17.48``E

Sklz sa nachádza na ľavom brehu rieky na 33km prívodného kanála vodného diela Gabčíkovo. Je vzdialený asi 1000m od plavebnej dráhy a je asi 1700m nad marínou Kormorán. Sklz je asfaltový, nechránený a je volne prístupný. Miesto je hojne využívané skútristami ako aj rybármi. Prístup je priamo z mesta Šamorín asi 2 km od hlavnej cesty Ba - Komárno viď mapa.

Sklz - DUNAJ, rkm 1852.5 ľavý breh - Kalinkovo/Cantína

Publikované: 01.07.2015 23:17:53 | prečítané 2496x | © plavidla.sk | viac...

GPS pozícia : 48°2`46.68``N 17 °14`18.88``E

Sklz sa nachádza na ľavom brehu rieky v časti kde Dunaj vytvára jazero. Je vzdialený asi 1000m od plavebnej dráhy a asi 1300m nad galériou Danubiana. Sklz je z betónových panelov, je nechránený a je volne prístupný. Miesto je hojne využívané surfistami a kitistami. Prístup je priamo z dediny Kalinkovo po štrkovej ceste vedúcej vedľa hrádze cez les až k Dunaju - cca 1,8km viď mapa.

Svojho času bolo pri hrádzi windsurfing centrum Cantína - momentálne zlikvidované Jul 2013.

Situácia v roku 2015 - prístupová cesta od obce Kalinkovo je prejazdná iba po priesakový kanál !!!- viď foto.

Sklz - DUNAJ, rkm 1851.5 pravý breh - Čuňovo/Danubiana

Publikované: 19.05.2013 19:54:58 | prečítané 2605x | © plavidla.sk | viac...

GPS pozícia : 48°1`58.7``N 17 °14`5,4``E

Sklz sa nachádza na pravom brehu rieky, priamo na hlavnom toku Dunaja asi 300m pod galériou Danubiana. Sklz je spevnený, v hornej časti betónový, volne prístupný a použitelný takmer za každého vodostavu. Sklz je nechránený, orientovaný proti prúdu, čo predstavuje problém pri vyšších vodostavoch či častých severných vetroch. Prístup je priamo z hrádze vedúcej hneď vedľa hlavnej cesty. viď mapa:

Sklz -DUNAJ, rkm 1883,5 pravý breh -Hainburg/Rakúsko

Publikované: 22.03.2012 12:42:37 | prečítané 2662x | © plavidla.sk | viac...

GPS pozícia : 48°9`2.18``N 16 °56`38.24``E

Sklz sa nachádza na pravom brehu Dunaja, v malej umelo vytvorenej zátoke priamo v pohraničnom mestečku Hainburg / Rakúsko. Sklz je spevnený, volne prístupný a použitelný za každého vodostavu. Často je využívaný miestnymi hasičmi a vodnými policajtmi, ktorí majú v jeho blízkosti ukotvené svoje lode. Sklz je vzdialený 680m od hlavnej cesty vedúcej z Bratislavy - viď. mapa.

Sklz - DUNAJ, rkm 1868, pravý breh - Dunajčík / Bratislava

Publikované: 08.03.2012 16:51:11 | prečítané 3086x | © plavidla.sk | viac...
iný sklz - hneď vedľa 100m proti prúdu

GPS pozícia : 48°8`10.85``N 17°7`28.80``E

Sklz sa nachádza na pravom brehu Dunaja, priamo na hlavnom toku, rkm.1868 medzi Starým mostom a mostom Apollo, rovno pred lodenicou Dunajčík. Sklz je betónový so strmejším sklonom a vedľa sa nachádzajú široké železné schody vedúce priamo do vody. Miesto je prístupné po lesnej ceste vedúcej popri brehu rieky od Starého mosta. Kedže sa sklz nachádza priamo na hlavnom toku, jeho sklon je strmší a prístup k nemu je pre vačšie lode problematický, je vhodnejší skôr pre menšie lode kajaky alebo kánoe.

Sklz -DUNAJ, rkm 1865 ľavý breh - bazén č.III Lodenica/Vlčie Hrdlo/Bratislava

Publikované: 08.03.2012 16:50:22 | prečítané 4045x | © plavidla.sk | viac...

...

GPS pozícia : 48°7`34.22``N 17°9`7.52``E

Sklz sa nachádza na severnej strane prístavného bazéna č.III Lodenica - Dunaj rkm.1865 pri lodnom výťahu v priestoroch podniku Slovenská plavba a prístavy - Lodenica, s.r.o., Vlčie hrdlo 77,820 03 Bratislava. Sklz je betónový so zdrsneným povrchom a optimálnym sklonom. Vzdialenosť od hlavného toku 350m. Miesto je relativne dobre chránené proti vetru, treba však dávať pozor na vlny a nákladné lode, kedže sa sklz nachádza priamo v prístavnom bazéne.

Cennik poplatkov účtovaných jednotlivo za spustenie a zvlášť vytiahnutie lode.

Kategória Cena bez Dph
do 7m 13,5€
od 7 -9m 20€
nad 9m 26,5€

Daľšie informácie na vrátnici viď mapa.

Mapa prístupu zo Slovnaftu - vzdialenosť cca 2km.

Sklz - DUNAJ, rkm 1811 ľavý breh - Sáp

Publikované: 08.03.2012 16:48:20 | prečítané 2904x | © plavidla.sk | viac...
vodostav 1,2m vodostav 1,2m

GPS pozícia : 47°49`29.58``N 17°36`24.38``E

- betónový sklz sa nachádza na rkm 1811, na začiatku spodného kanála vodného diela Gabčíkovo, rovno oproti sútoku so starým tokom Dunaja. Sklz je dosť stŕmy a to hlavne jeho spodná časť. Sklz je prístupný len po dohovore so strážnikom z nedaľekej maringotky, strážiacim tam stojacé lode.

Mapa - prístup od dediny Sáp, vzdialenosť cca 700m od hlavnej cesty Sáp -Gabčíkovo.

Sklz - DUNAJ -Staré koryto, rkm 1820 ľavý breh - Gabčíkovo / Hullám csárda

Publikované: 08.03.2012 16:48:44 | prečítané 4177x | © plavidla.sk | viac...

,,Hullám csarda´´

vodostav 0,9 m vodostav 0,9 m

GPS pozícia: 47°49`29.58``N, 17°36`24.38``E

- betónový sklz s optimálnym sklonom pri každom vodostave

- cca 500m po prúde od Hullám csárdy pri starom toku Dunaja v katastri obce Gabčíkovo

- vzdialenosť od sútoku so spodným kanálom vodného diela Gabčíkovo cca 9km.

Mapa - prístup od priehradného múru vodneho diela Gabčíkovo, vzdialenosť cca 3,3km.

  Zaznamy: 1 - 10 / 14

Štátna plavebná správa

Slovenský hydrometeorologický ústav

Miesto pre Vašu reklamu