Dunaj prítoky

Späť na zoznam článkov

DUNAJ - Malý Dunaj

Publikované: 04.10.2012 09:10:27 | prečítané 5687x | © plavidla.sk

.........

Rieka Malý Dunaj

v súčasnosti nie je zo strany Štátnej plavebnej správy vydané žiadne obmedzenie týkajúce sa plavby na Malom Dunaji v zmysle zákona č. 338/2000Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Malý Dunaj nie je sledovanou vodnou cestou v zmysle Vyhlášky č. 22 MDPT SR z 20. decembra 2000, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest a ani značenie plavebnej dráhy sa tu nevykonáva.

Rieka Malý Dunaj nepatrí do skupiny Sledovaných vodných ciest a ani výhľadovo sledovaných vodných ciest miestneho či medzinárodného významu.

 


Štátna plavebná správa

Slovenský hydrometeorologický ústav

Miesto pre Vašu reklamu